Advocaten bezorgd over capaciteit tbs-sector

05.01.2019 -

ADVOCATEN ZIJN BEZORGD OVER CAPACITEITSPROBLEMEN TBS-KLINIEKEN

Eind december waren er 39 veroordeelden die wachtten op een plek in een tbs-kliniek. Volgens bestuurslid van de Vereniging tbs-advocaten Jan-Jesse Lieftink is het systeem van tbs-klinieken verstopt geraakt. ‘Op korte termijn moet er iets gebeuren. Het gaat om mensenlevens, veiligheid van personeel en patiënten en kwaliteit van de behandeling.’
Lieftink stelt daarom ook voor dat het ministerie meer investeert in gekwalificeerd personeel van tbs-klinieken. Volgens hem moeten personeelsleden betere vooruitzichten en meer vaste contracten krijgen. Ook moet het ministerie volgens hem investeren in scholing. Lieftink stelt voor om specifieke hbo- en roc-opleidingen te creëren. Ook moet het ministerie er volgens hem voor zorgen dat personeel genoeg verdient en niet makkelijk wegvloeit naar beter betaalde banen elders

>
<