Verbind maximum aan tbs, zodat er altijd perspectief is, aldus tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink

06.05.2018 -

Dat meer dan de helft van de tbs'ers in de longstay nooit meer vrij komt, is een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt tbs-advocaat en bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten, Jan-Jesse Lieftink. ,,Het Europees Hof heeft recent bepaald dat er ook voor levenslang gestraften altijd perspectief op vrijlating moet zijn.’’

'Verbind maximum aan tbs, zodat er altijd perspectief is'

Dat meer dan de helft van de tbs'ers in de longstay nooit meer vrij komt, is een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt tbs-advocaat en bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten, Jan-Jesse Lieftink. ,,Het Europees Hof heeft recent bepaald dat er ook voor levenslang gestraften altijd perspectief op vrijlating moet zijn.’’ Zijn cliënt vroeg eerder dit jaar tevergeefs euthanasie aan toen hij hoorde mogelijk naar de longstay te moeten.

Dat er zicht op vrijlating moet zijn, geldt volgens Lieftink nog nadrukkelijker bij de tbs-maatregel. Die draait in de kern immers om terugkeer naar de maatschappij. Zijn pleidooi: verbind tbs met dwangverpleging altijd aan een maximumtermijn. ,,Na die termijn kan de tbs-maatregel dan via het stellen van voorwaarden en waarborgen worden afgewikkeld.’’

Levenslang
Lieftink vindt bovendien dat niet de minister van Justitie en Veiligheid, maar de rechter over het toewijzen van longstay zou moeten beslissen. ,,Met deze maatregelen voorkom je een verkapte vorm van levenslang.’’

Yvo van Kuijck, raadsheer-plaatsvervanger bij het hof in Arnhem en voorzitter van Forum TBS (een vereniging van tbs-specialisten), wijst er op dat er de afgelopen tijd sprake is geweest van meer uitstroom en minder instroom in de longstay. ,,Een positieve ontwikkeling. De andere kant daarvan is dat je langzamerhand de harde kern overhoudt. Ik kan me voorstellen dat een deel van deze groep de longstay echt als uitzichtloos ervaart.’’

Ondraaglijk?
Hoe ondraaglijk is het gegeven van levenslange opsluiting? Zouden gevangenen die levenslang krijgen of tbs'ers die op de longstay-afdeling belanden, voor euthanasie in aanmerking moeten kunnen komen? ,,Ontzaglijk ingewikkelde vragen’’, noemt van Kuijk het.

>
<